Ugovor o doti plemenite gospođe Darije Bortolazzi, sklopljen između braće Francesca i Simona Bortolazzi i Frederica Soppe Papalija, njenog budućeg muža

Stvarni prikaz: Copia tratta dagli atti del defonto nodaro Antonio Guerini esistenti nella Cancell[eri]a della Mag[nific]a Com[uni]tà di Zara

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Kazimir rođ. 1816. sin Fausta Vincenza 🠞Srodna obitelj Soppe Papali

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.6.4.3

Usvojeni naslov djela: Ugovor o doti plemenite gospođe Darije Bortolazzi, sklopljen između braće Francesca i Simona Bortolazzi i Frederica Soppe Papalija, njenog budućeg muža

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.6.4.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.6.4.3 Ugovor o doti plemenite gospođe Darije Bortolazzi, sklopljen između braće Francesca i Simona Bortolazzi i Frederica Soppe Papalija, njenog budućeg muža, 25. 8. 1738., kut. 2

Ključne riječi: ugovormirazDarija BortolazziFederico Soppe PapaliFrancesco BortolazziSimon Bortolazzi

Predmet: Bortolazzi, Daria

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 4 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 277 x 186 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Dodatni natpisi i oznake: Co: Soppe Papali No. 98 Istrumento Dotale della Nobil Sig.a Con. Daria Bortolazi 25. Agosto 1736.

Mjesto nastanka djela: Zadar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1738-08-25