Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.3.4.4

Usvojeni naslov djela: Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.3.4.4

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.3.4.4 Korespondencija Kazimira Draganića Vrančića s tijelima francuske uprave u Dalmaciji, 1807., kut. 2

Opis sadržaja: Sadrži pismo Vincenza Drage. Prvo pismo - na prvoj stranici je Kazimir Draganić Vrančić prepisao pismo koje mu je uputio je delegat Vlade u Šibeniku Pinelli (činovnik na čelu Kraljevske delegacije u Šibeniku 1807. – 1811.), a na drugoj koncept njegovog odgovora. Dokument naslovljen "Creditori" sadrži izračun stanja aktive i pasive Poduzeća za sol Dalmacije (Impresa Sali della Dalmazia) na dan 9. 6. 1798. Dokument broj 1011 je izvorno Pinellijevo pismo Kazimiru Draganiću Vrančiću iz kojeg se vidi da Dandolo nudi Draganiću Vrančiću neku funkciju (2. 5. 1807.) Treće pismo – pisao ga je Vincenzo Drago svome prijatelju gospodinu Stelli – u pismu se stalno provlači tema kontakata Kazimira Draganića Vrančića i upravnih tijela francuske uprave

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićfrancuska upravaVincenzo Drago

Oblik ili žanr: korespondencija

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 7 listova

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 29 x 20 cm ili manje

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Kazimir

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: ZadarŠibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1807