Stanje upisa, zaloga i hipoteka na imovini Francesca Florida Nakića

Stvarni prikaz: Stato // di tutte le inscrizioni, pignoramenti, ed altri carichi d'ipoteca, ch'esistono a tutto il giorno [/9/ nove Luglio] mille ottocento [sessantre /1863/] contro [il sign[o]r d[otto]re Francesco Florido Nachich dimorante a Zara]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Kazimir rođ. 1816. sin Fausta Vincenza 🠞Imovinsko pravni spisi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.6.2.8

Usvojeni naslov djela: Stanje upisa, zaloga i hipoteka na imovini Francesca Florida Nakića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.6.2.8

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.6.2.8 Stanje upisa, zaloga i hipoteka na imovini Francesca Florida Nakića, 10. 7. 1863., kut. 2

Opis sadržaja: Stanje upisa, zaloga i hipoteka na imovini Francesca Florida Nakića koji je oženio Kasandru, kćer Frane Kazimira Draganića Vrančića

Ključne riječi: imovinsko pravni spisiFrancesco Florid Nakićimovinahipotekazalog

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 47 x 63 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Frane Kazimir

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Zadar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1863-07-10