Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori)

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.3.4.2

Usvojeni naslov djela: Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori)

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.3.4.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.3.4.2 Poslovni dokumenti neke Kazimirove funkcije u upravi (možda Fiskalnoj komori), 1801. - 1804., kut. 2

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićposlovni dokumenti

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 6 listova

Napomena o opsegu: Umetnut jedan nenumeriran papirić s bilješkama

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 38 x 28 cm ili manje

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Kazimir

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1801-1804