Potvrda o carskom dekretu o primanju Kazimira Fausta Draganića Vrančića u službu Carskog kraljevskog suda u Splitu

Stvarni prikaz: Attestazione // Mentre mi attrovava io infrascritto [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Kazimir Faust Draganić Vrančić rođ. 1782. sin Nikole Mihovila

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.4.2

Usvojeni naslov djela: Potvrda o carskom dekretu o primanju Kazimira Fausta Draganića Vrančića u službu Carskog kraljevskog suda u Splitu

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.4.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.4.2 Potvrda o carskom dekretu o primanju u službu Carskog kraljevskog suda u Splitu, 8. 4. 1815., kut. 2

Ključne riječi: potvrdacarski dekretprimanje u službuCarski kraljevski sud u Splitu

Predmet: Draganić Vrančić, Kazimir Faust

Oblik ili žanr: potvrde

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 20 x 25 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Beč

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1815-04-08