Ugovor sklopljen između Kazimira Fausta Draganića Vrančića i Petra Katunarića o preuzimanju financijskih potraživanja od različitih osoba

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.4.1

Usvojeni naslov djela: Ugovor sklopljen između Kazimira Fausta Draganića Vrančića i Petra Katunarića o preuzimanju financijskih potraživanja od različitih osoba

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.4.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.4.1 Ugovor sklopljen između Kazimira Fausta Draganića Vrančića i Petra Katunarića o preuzimanju financijskih potraživanja od različitih osoba, 12. 5. 1820., kut. 2

Opis sadržaja: Kazimir Faust Draganić Vrančić kao zastupnika svoga strica, opata Petra Jeronima, preuzima od Petra Katunarića pok. Ivana, posjednika i trgovca iz Zlosela, financijska potraživanja od različitih osoba (1796. - 1822.) koje Katunarić prodaje radi selidbe

Ključne riječi: ugovorfinancijska potraživanjaKazimir Faust Draganić VrančićJeronim Petar Draganić VrančićPetar Katunarić

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 14 listova

Napomena o opsegu: Sveščić od 6 listova, 8 slobodnih listova

Materijalni nositelj: listsveščić

Dimenzije: 36 x 23 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stanje primjerka: Listovi 1-6 uvezani

Mjesto nastanka djela: Zadar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1820-05-121796-1822