Izjava kojom Kazimir Draganić Vrančić imenuje dvorskog pristava Georga Franza Dieffenbacha svojim poslovnim predstavnikom u Beču

Stvarni prikaz: Sebenico li 7. ottobre 1817. // Con il presente atto di procura, o sia mandato tutto scritto, a sottoscritto da me Casimiro Draganich Veranzio […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Kazimir Draganić Vrančić rođ. 1746. sin Frane 🠞Imovinsko pravni spisi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.3.2.11

Usvojeni naslov djela: Izjava kojom Kazimir Draganić Vrančić imenuje dvorskog pristava Georga Franza Dieffenbacha svojim poslovnim predstavnikom u Beču

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.3.2.11

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.3.2.11 Izjava kojom Kazimir Draganić Vrančić imenuje dvorskog pristava Georga Franza Dieffenbacha svojim poslovnim predstavnikom u Beču, 17. 10. 1817., kut. 2

Ključne riječi: Georg Franz DieffenbachBečpredstavnik

Predmet: Dieffenbach, Georg Franz

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 29 x 20 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Kazimir

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1817-10-17