Zaštita prava Fausta Vrančića za njegove izume

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.2.2

Usvojeni naslov djela: Zaštita prava Fausta Vrančića za njegove izume

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.2.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.2.2 Zaštita prava Fausta Vrančića za njegove izume, 1590., kut. 1

Opis sadržaja: Koncept pisma kojim Felice Vero [Faust Vrančić], od mletačkog dužda moli povlasticu na trideset godina za svoje izume – "nove strojeve, za mljevenje žita i slično" (autograf, vjerojatno početkom 1590.) Pismo dužda Pasqualea Cicogne kojim obavještava sve državne dužnosnike da je Feliceu Veru [Faustu Vrančiću] udijeljena povlastica po kojoj u sljedećih 25 godina nitko osim njega ili bez njegove suglasnosti na prostorima mletačke države ne smije načiniti niti koristiti novu konstrukciju mlina koju je izumio (Venecija, 28. listopada 1590., prijepis s ispravcima rukom Fausta Vrančića)

Oblik ili žanr: spisimolbe

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 326 x 210 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autografrukopis - prijepis

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Stvaratelj arhivskog gradiva: Faust VrančićCicogna, Pasquale

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1590-10-28