Knjižica evidencije prihoda i rashoda Elisabette, udovice Alvisea Petrisa

Stvarni prikaz: A di 8 ag[os]to 1789. // Estratto de' crediti esistenti in altri libri dall' eredità della q[ondam] n[o]b[ile] sig[no]ra Elisabetta r[elic]ta q[uondam] nob[ile] sig[no]r Alvise Petris ora co[nte] Draganich Vr[anci]ch [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Nikola Mihovil Draganić Vrančić rođ. 1740. sin Frane 🠞Imovinsko pravni spisi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.2.1.1

Usvojeni naslov djela: Knjižica evidencije prihoda i rashoda Elisabette, udovice Alvisea Petrisa

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.2.1.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.2.1.1 Knjižica evidencije prihoda i rashoda Elisabette, udovice Alvisea Petrisa, 1789. - 1798., kut. 1

Opis sadržaja: Evidencije prihoda i rashoda „iz ostalih knjiga nasljedstva plemenite gospođe Elisabette, udovice Alvisea Petrisa, koje sada pripadaju Nikoli Mihovilu Draganiću Vrančiću“

Oblik ili žanr: knjige prihoda i rashoda

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 47 listova, 1 presavijen list

Napomena o opsegu: U knjižicu umetnut višestruko presavijen listić s bilješkama

Materijalni nositelj: listsveščić

Dimenzije: 293 x 97 mm ili manje

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Frane

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1789-1798