Rukopis pod naslovom Libro memorie del signor Francesco Draganich Veranzio

Stvarni prikaz: N[ume]ro 1. // Libro memorie del s[igno]r Francesco Draganich Veranzio

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Draganić Vrančić rođ. 1711. sin Jeronima

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.1.2

Usvojeni naslov djela: Rukopis pod naslovom Libro memorie del signor Francesco Draganich Veranzio

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.1.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.1.2 Rukopis pod naslovom Libro memorie del signor Francesco Draganich Veranzio, 1751., kut. 1.

Opis sadržaja: Rukopis sadrži sjećanja i naputke o dobrima kuće Draganić, Vrančić i Mišić Balić

Oblik ili žanr: rukopisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 64 lista

Napomena o opsegu: Izvorna folijacija: 61, 70-87, 93-104, 109-117, 120-137, 140-148, Recentna folijacija 1-64, Listovi 86-101 (18-25) , 109-117 (29-37), 130-148 (49-64) prazni

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 320 x 226 mm

Materijal podloge: papirpergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Korice od pergamene

Stranični postav: Pisano u stupcima (dva stupca na stranici)

Stanje primjerka: Razvezano

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Frane

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1751