Pismo Lovre Mišića Balića

Stvarni prikaz: Ill[ustrissim]mo Sig[no]r e Padre Car[issi]mo // Io non so, che cosa ho fatto, al sig[no]r Piero Dobrovich, et al sig[no]r bono testo Dojmo Semonich [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Draganić Vrančić rođ. 1711. sin Jeronima

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.1.1

Usvojeni naslov djela: Pismo Lovre Mišića Balića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.1.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.1.1 Pismo Lovre Mišića Balića, 11. 3. 1739., kut. 1

Ključne riječi: pismoLovre Mišić Balić

Oblik ili žanr: korespondencija

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 286 x 198 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1739-03-11