Dokumenti vezani uz stanje katoličke crkve na područjima zauzetima od Turaka

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.4.4

Usvojeni naslov djela: Dokumenti vezani uz stanje katoličke crkve na područjima zauzetima od Turaka

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.4.4

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.4.4 Dokumenti vezani uz stanje katoličke crkve na područjima zauzetima od Turaka 1581., 1582., 1584., kut. 1

Opis sadržaja: 1. Pismo poglavara grada Himare (Himarë) u Albaniji papi Grguru 13 (4. veljače 1581., Himara (Himarë)) ; 2. Zaključci sinode bosanskog kraljevstva održane u nazočnosti vizitatora – Stonskog biskupa [Bonifacija Drkolice] (27. svibnja 1584.) ; 3. Pismo Isusovca Bartolomeja Sfondratija kardinalu Sv. Severine [Giuliju Antoniju Santòriju] o stanju katoličke crkve u dijelovima Europe pod osmanskom vlašću. (23. listopada 1581., Temišvar) ; 4. Pismo pape Grgura XIII stanovnicima Himare. (Rim, 17. veljače 1582.) 5. Pismo pape Klementa VIII poglavarima grada Himare (Rim, 20. listopada 1594.) ; 6. Nepotpisan i nedatiran tekst o stanju kršćanstva u Makedoniji

Ključne riječi: turska osvajanjaKatolička Crkva

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 10 listova

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 277 x 206 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - prijepis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Stvaratelj arhivskog gradiva: Faust Vrančić

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 158115821584