Logica suis-ipsius instrumentis formata auctore Foelice Vero Siceno

Stvarni prikaz: Logica suis-ipsus instrumentis formata auctore Foelice Vero Siceno

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Logičke rasprave (autografi)

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.3.3

Usvojeni naslov djela: Logica suis-ipsius instrumentis formata auctore Foelice Vero Siceno

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.3.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.3.3 Logica suis-ipsius instrumentis formata auctore Foelice Vero Siceno, sine dato, kut. 1

Opis sadržaja: Koncept uvodnih poglavlja djela Logica suis ipsius instrumentis formata, Venecija, 1608. Gotov tekst za prijelom 1. izdanje Logike (1608.)

Ključne riječi: logika

Oblik ili žanr: konceptirasprave

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 17 listova

Napomena o opsegu: 14 listova uvezano + 3 slobodna lista

Materijalni nositelj: listsveščić

Dimenzije: 197 x 155 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autograf

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Mjesto pohrane: Zadar