Primjedbe Marka Antuna de Dominisa na Logiku Iustusa Veraxa i odgovori njezina autora

Stvarni prikaz: Contra Logica[m] Iusti Veracis ab amico amicè observata

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Logičke rasprave (autografi)

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.3.2

Usvojeni naslov djela: Primjedbe Marka Antuna de Dominisa na Logiku Iustusa Veraxa i odgovori njezina autora

Dodatno obilježje djela: komad

Varijantna pristupnica za djelo: Dominus archiepiscopus contra logica veracis

Varijatni naslov djela: Dominus archiepiscopus contra logica veracis

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.3.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.3.2 Primjedbe Marka Antuna de Dominisa na Logiku Iustusa Veraxa i odgovori njezina autora, sine dato, kut. 1

Opis sadržaja: Primjedbe nadbiskupa Markantuna de Dominisa na prvo izdanje Vrančićeve logike (Logica suis ipsius instrumentis formata, Venecija, 1608.) s odgovorima Fausta Vrančića. Primjedbe i Vrančićevi odgovori tiskani su u drugom izdanju Logike (Logica nova suis ipsius instrumentis formata et recognita, Venecija, 1616.)

Ključne riječi: logičke rasprave

Oblik ili žanr: rasprave

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 8 listova

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 279 x 202 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autograf

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stranični postav: Tekst u stupcima

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Mjesto pohrane: Zadar