De enunciationibus : kraći tekstovi o logici

Stvarni prikaz: De enunciationibus alternis seu reciprocis generum et specierum

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Logičke rasprave (autografi)

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.3.1

Usvojeni naslov djela: De enunciationibus : kraći tekstovi o logici

Dodatno obilježje djela: komad

Varijatni naslov djela: De enunciationibus : kratke rasprave iz logike

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.3.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.3.1 De enunciationibus : kraći tekstovi o logici, sine dato, kut. 1

Opis sadržaja: Sadrži kraće tekstove o logici: De enunciationibus alternis seu reciprocis generum & speciem; De officio logicæ; Loca communia seu questiones necessarię ad describendam aliquam regionem; Loca seu quęstiones ad definiendam seu describendam aliquam rempublicam; De subÿecto methaphisicę; De veris et falsis enunciationibus

Ključne riječi: logičke rasprave

Oblik ili žanr: rukopisikonceptirasprave

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 6 listova

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 273 x 204 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autograf

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Mjesto pohrane: Zadar