Posjedi Draganić Vrančić

Razina opisa: podserija

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3

Usvojeni naslov djela: Posjedi Draganić Vrančić

Dodatno obilježje djela: podserija

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3 Posjedi Draganić Vrančić, 1729. - 1881., kut. 3

Opis sadržaja: Podserija sadrži kupoprodaje, spise o zakupu i najmu, sudske spise za posjed, spise o kolonatu, topografske planove obiteljskih posjeda te evidencije prihoda, rashoda i prinosa

Jezik: latita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 40 košuljica

Materijalni nositelj: listsveščić

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, obitelj

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1729-1881