Prijepisi korespondencije između francuskog kralja Luja XIV. i crkvenih dostojanstvenika u Rimu te drugih europskih vladara i istaknutih osoba

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.4.2

Usvojeni naslov djela: Prijepisi korespondencije između francuskog kralja Luja XIV. i crkvenih dostojanstvenika u Rimu te drugih europskih vladara i istaknutih osoba

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.4.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.4.2 Prijepisi korespondencije između francuskog kralja Luja XIV. i crkvenih dostojanstvenika u Rimu te drugih europskih vladara i istaknutih osoba, 1662. - 1663., kut. 1

Opis sadržaja: Prijepisi 13 pisama i dvaju odgovora koji se odnose na sukob Svete Stolice i francuskog kralja zbog nijekanja prvenstva pape

Oblik ili žanr: korespondencija

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 25 listova

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 272 x 203 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stvaratelj arhivskog gradiva: Vrančić, Karlo

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1662-1663