Obitelj Vrančić

Razina opisa: serija

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1

Usvojeni naslov djela: Obitelj Vrančić

Dodatno obilježje djela: serija

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1 Obitelj Vrančić, 1550. - 1699., kut. 1

Opis sadržaja: Serija se sastoji od spisa koji se odnose na Antuna, Mihovila, Fausta i Karla Vrančića pok. Kazimira

Jezik: latita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 29 košuljica

Materijalni nositelj: listsveščić

Materijal podloge: papirpergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Vrančić, obitelj

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1550-1699