Tekst naslovljen De sphera celesti et vsu eius

Stvarni prikaz: De sphera celesti et vsu eius

Napomena o stvarnom prikazu: Naslov na poleđini

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Ostalo

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.3.8

Usvojeni naslov djela: Tekst naslovljen De sphera celesti et vsu eius

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.3.8

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.3.8 Tekst naslovljen De sphera celesti et vsu eius, sine dato, kut. 1

Opis sadržaja: Tri različita rukopisa: De usu sphaerae coelestis; De usu sphaerae terrestris; De sphaera armillari

Oblik ili žanr: rukopisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 16 listova

Napomena o opsegu: Recentna folijacija: 1-5, [1], 6-15 listova

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 217 x 165 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autograf

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Mjesto pohrane: Zadar