Fragment rukopisa o Ostrogonskoj nadbiskupiji u drugoj polovini 16. stoljeća

Stvarni prikaz: Archiepiscopi Strigonienses compendio dati a P. Nicolao Schmitt e' Soc[ietate] Jesu. // Tyrnaviae 1758.

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Ostalo

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.3.7

Usvojeni naslov djela: Fragment rukopisa o Ostrogonskoj nadbiskupiji u drugoj polovini 16. stoljeća

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.3.7

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.3.7 Fragment rukopisa o Ostrogonskoj nadbiskupiji u drugoj polovini 16. stoljeća, kut. 3

Opis sadržaja: Izvadci s biografskim podacima o Antunu Vrančiću iz djela čiji je autor pater Nicolaus Schmitt, Isusovac iz Trnave, 1758. godine

Ključne riječi: Ostrogonska nadbiskupija16. stoljeće

Oblik ili žanr: rukopisifragmenti

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 23 x 19 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stanje primjerka: Dio teksta otrgnut

Mjesto pohrane: Zadar