Fragment obiteljskog stabla despota Stjepana Jakšića

Stvarni prikaz: Genealogia despotu[m] Stephanvs Iaxit. // Tempore Regis Marsiae habuit tres p[ro]les [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Ostalo

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.3.5

Usvojeni naslov djela: Fragment obiteljskog stabla despota Stjepana Jakšića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.3.5

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.3.5 Fragment obiteljskog stabla despota Stjepana Jakšića, sine dato, kut. 3

Opis sadržaja: Upućeno jagerskom biskupu Antunu Vrančiću

Ključne riječi: obiteljsko stablodespot Stjepan Jakšić

Oblik ili žanr: genealoške tablice

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Ilustracije: 1 genealoška tablica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 42 x 33 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Dodatni natpisi i oznake: Pro Domino Suo Re[verendissi]mo Ep[isco]po Agrien[si]

Stanje primjerka: Oštećeno

Adresat: Vrančić, Antun

Mjesto pohrane: Zadar