Fragment s prikazom obiteljskog stabla bizantskog cara Andronika Paleologa

Stvarni prikaz: Andronicus Palaologus imp[erato]r Constantinopolitanus

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Ostalo

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.3.4

Usvojeni naslov djela: Fragment s prikazom obiteljskog stabla bizantskog cara Andronika Paleologa

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.3.4

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.3.4 Fragment s prikazom obiteljskog stabla bizantskog cara Andronika Paleologa, sine dato, kut. 3

Ključne riječi: obiteljsko stablobizantski car Andronik Paleolog

Oblik ili žanr: genealoške tablicefragmenti

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Ilustracije: 1 genealoška tablica

Opseg: pola lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 15 x 21 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Mjesto pohrane: Zadar