Dekret Šibenske biskupije o rasporedu svećenika u Tisno

Napomena o stvarnom prikazu: Početak teksta nečitljiv

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti raznih institucija

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.2.7

Usvojeni naslov djela: Dekret Šibenske biskupije o rasporedu svećenika u Tisno

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.2.7

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.2.7 Dekret Šibenske biskupije o rasporedu svećenika u Tisno, 14. 7. 1517., T

Ključne riječi: dekretŠibenska biskupijaraspored pastoralnih službiTisno

Oblik ili žanr: dekreti

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 328 x 175 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Šibenska biskupija

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1517-07-14