Ukaz kralja Matije Korvina o dodjeli ili razgraničenju posjeda kninskoga kaptola

Stvarni prikaz: Mathias Dei gratia rex Hungarie Bohemie […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti raznih institucija

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.2.5

Usvojeni naslov djela: Ukaz kralja Matije Korvina o dodjeli ili razgraničenju posjeda kninskoga kaptola

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.2.5

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.2.5 Ukaz kralja Matije Korvina o dodjeli ili razgraničenju posjeda kninskoga kaptola, 6. 5. 1484., T

Ključne riječi: ukazrazgraničenje posjedakralj Matija Korvinkninski kaptol

Oblik ili žanr: isprave

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Mattias Corvinus, ugarski kralj

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1484-06-05