Fragment proglasa cetinskog kneza i hrvatskog bana Pavla Sperančića

Stvarni prikaz: Nos Paulus Spiranchich comes Cetine […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti raznih institucija

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.2.2

Usvojeni naslov djela: Fragment proglasa cetinskog kneza i hrvatskog bana Pavla Sperančića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.2.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.2.2 Fragment proglasa cetinskog kneza i hrvatskog bana Pavla Sperančića, 1459., T

Ključne riječi: ban Pavao Sperančićfragment proglasa

Oblik ili žanr: proglasi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stanje primjerka: Nedostaje dio teksta na desnoj strani

Stvaratelj arhivskog gradiva: Sperančić, Pavao

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1459