Uredba kralja Sigismunda o organizaciji vlasti u dijelovima Carstva

Stvarni prikaz: Sigismundus divina faue[n]te cleme[n]tia Romanor[um] imperator semp[er] aug[us]tus de Hungarie, Bohemie Dalmatie Croacie Rame […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti raznih institucija

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.2.1

Usvojeni naslov djela: Uredba kralja Sigismunda o organizaciji vlasti u dijelovima Carstva

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.2.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.2.1 Uredba kralja Sigismunda o organizaciji vlasti u dijelovima Carstva, 8. 3. 1434., T

Ključne riječi: kralj Sigismunduredbaorganizacija vlasti

Oblik ili žanr: uredbe

Jezik: lat

Pismo sadržaja: gotica

Napomena o pismu sadržaja: Kurzivna gotica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 616 x 762 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stanje primjerka: Oštećeno

Stvaratelj arhivskog gradiva: Sigismund, hrvatsko-ugarski kralj

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1434-03-08