Prijepis dukale dužda Giovannija Cornara koja se odnosi na vojnu službu pukovnika Jeronima Draganića

Stvarni prikaz: Adi 2 aprile 1715 […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ 🠞Jeronim Draganić

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.2.1.2

Usvojeni naslov djela: Prijepis dukale dužda Giovannija Cornara koja se odnosi na vojnu službu pukovnika Jeronima Draganića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.2.1.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 2.1.2 Prijepis dukale dužda Giovannija Cornara koja se odnosi na vojnu službu pukovnika Jeronima Draganića, 2. 4. 1715., T

Ključne riječi: Jeronim Draganićdukaladužd Giovanni II Cornarovojna služba

Predmet: Draganić, Jeronim

Oblik ili žanr: dukale

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 268 x 384 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stanje primjerka: Oštećenja od kukaca

Stvaratelj arhivskog gradiva: Giovanni II Cornaro, dužd

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Pretpostavljeno mjesto nastanka djela: Venecija

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1715-04-02