Tekst koji sadrži objašnjenja za turske nazive vojnih službi i službenika

Stvarni prikaz: Familia vnius Beglerbeghi [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Spisi vezani uz Faustove izume

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.2.7

Usvojeni naslov djela: Tekst koji sadrži objašnjenja za turske nazive vojnih službi i službenika

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.2.7

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.2.7 Tekst koji sadrži objašnjenja za turske nazive vojnih službi i službenika, sine dato, kut. 1

Ključne riječi: vojno nazivlje

Oblik ili žanr: rukopisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 335 x 227 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Dodatni natpisi i oznake: Scritti di Fausto Veranzio e dissegni di machine

Napomena o dodatnim natpisima i oznakama: Bilješka dodana rukopisom Fausta Vrančića

Napomena o povijesti djela: Tekst je možda pisan rukopisom Antuna Vrančića

Pretpostavljeni stvaratelj: Vrančić, Antun

Agent koji je modificirao primjerak: Faust Vrančić

Mjesto pohrane: Zadar