Odgovor pape Klementa VIII. Faustu Vrančiću na neka pitanja o svakodnevnim obvezama u crkvi

Stvarni prikaz: Clemens. PP. VIII.s // Dilecti fili sal[u]t[e]m et ap[osto]licam ben[edictionem] […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Poslovni spisi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.1.3

Usvojeni naslov djela: Odgovor pape Klementa VIII. Faustu Vrančiću na neka pitanja o svakodnevnim obvezama u crkvi

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.1.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.1.3 Odgovor pape Klementa VIII. Faustu Vrančiću na neka pitanja o svakodnevnim obvezama u crkvi, 22. 12. 1597., T

Ključne riječi: Faust Vrančićpapa Klement VIIIobveze u crkvi

Oblik ili žanr: korespondencija

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 279 x 389 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Adresat: Faust Vrančić

Mjesto nastanka djela: Rim

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1597-12-22