Ukaz cara Maksimilijana II. o imenovanju Antuna Vrančića namjesnikom u Ugarskoj

Stvarni prikaz: Nos Maximilianvs Secundus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croaciae, Sclauoniae […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Antun Vrančić rođ. 1504. sin Frane

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.1.1

Usvojeni naslov djela: Ukaz cara Maksimilijana II. o imenovanju Antuna Vrančića namjesnikom u Ugarskoj

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.1.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.1.1 Ukaz cara Maksimilijana II. o imenovanju Antuna Vrančića namjesnikom u Ugarskoj, 24. 6. 1572., T

Ključne riječi: Antun Vrančićcar Maksimilijan IIukaznamjesnik u Ugarskoj

Predmet: Vrančić, Antun

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 355 x 533 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Maksimilijan II, car

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Beč

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1572-06-24