Prijepis ugovora sklopljenog u Puntu na Krku za obradu vinograda između krčkog Kaptola i Petra Vukasovića

Stvarni prikaz: Adi 2 a[pr]ile 1729: Ind[izion]e 7:ma // Essendo che per occassione della fabrica fatta nella Vila di Ponte del il[lustrissi]mo sig[no]r Piero Vucasovich […]

Napomena o stvarnom prikazu: Gore lijevo: copia

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti osoba koji nisu članovi obitelji

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.1.6

Usvojeni naslov djela: Prijepis ugovora sklopljenog u Puntu na Krku za obradu vinograda između krčkog Kaptola i Petra Vukasovića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.1.6

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.1.6 Prijepis ugovora sklopljenog u Puntu na Krku za obradu vinograda između krčkog Kaptola i Petra Vukasovića, 2. 4. 1729., kut. 3

Ključne riječi: ugovorobrada vinogradaPunat na Krkukrčki kaptolPetar Vukasović

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 290 x 200 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Dodatni natpisi i oznake: Conuentione fra il Venerabile Capito di Veglia et il Sig. Pietro de Vucasovich

Mjesto nastanka djela: Punat

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1729-04-02