Testament Federica Grisogona

Stvarni prikaz: Nel nome di Xto Amen, // l' anno della Sua Nat[ivi]tà mille seicento settanta nel ind[izio]ne XIII […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti osoba koji nisu članovi obitelji

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.1.5

Usvojeni naslov djela: Testament Federica Grisogona

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.1.5

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.1.5 Testament Federica Grisogona, 13. 5. 1660., T

Ključne riječi: oporukaFederik Grisogono

Oblik ili žanr: oporuke

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 394 x 256 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stvaratelj arhivskog gradiva: Grisogono, Federik

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Zadar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1660-05-13