Diobeni ugovor među nasljednicima Julija Grisogona

Stvarni prikaz: Nel nome di Christo Amen. // L'anno della Sua Natività [...] mille seicento […] venti otto del mese di ottobre […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti osoba koji nisu članovi obitelji

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.1.4.

Usvojeni naslov djela: Diobeni ugovor među nasljednicima Julija Grisogona

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.1.4

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.1.4 Diobeni ugovor među nasljednicima Julija Grisogona, 28. 10. 1616., T

Ključne riječi: diobeni ugovorJulije Grisogono

Predmet: Grisogono, Julije

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 658 x 366 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Dodatni natpisi i oznake: 1616 28 8bre // Divizione de beni del eredità del q. Sig.r Giulio Grisogono // Testamento 1600 primo Genaro […]

Mjesto nastanka djela: Zadar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1616-10-28