Upute za lijevanje i iskušavanje topova

Stvarni prikaz: A fonder in 7 ouer otto hore il metallo per l'artellaria [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Spisi vezani uz Faustove izume

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.2.6

Usvojeni naslov djela: Upute za lijevanje i iskušavanje topova

Dodatno obilježje djela: komad

Varijantna pristupnica za djelo: Fragment rasprave o topništvu

Varijatni naslov djela: Fragment rasprave o topništvu

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.2.6

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.2.6 Upute za lijevanje i iskušavanje topova, sine dato, kut. 1

Ključne riječi: topništvo

Oblik ili žanr: rasprave

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 4 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 257 x 160 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - autograf

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Mjesto pohrane: Zadar