Građanin Šibenika Ivan prepisuje svoju imovinu Klementu Taviliću i njegovim nasljednicima

Stvarni prikaz: In Christi nomine amen. // Anno a nativitate Eiusdem millesimo quingentesimo VIIII ind[ictione] s[e]c[un]da die u[er]o nono mensis maii et c[e]tera […] // In apotheca mei notarii infra[scrip]ti […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞MISCELLANEA 🠞Dokumenti osoba koji nisu članovi obitelji

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.5.1.1

Usvojeni naslov djela: Građanin Šibenika Ivan prepisuje svoju imovinu Klementu Taviliću i njegovim nasljednicima

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.5.1.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 5.1.1 Građanin Šibenika Ivan prepisuje svoju imovinu Klementu Taviliću i njegovim nasljednicima, 9. 5. 1509., kut. 3

Ključne riječi: imovinagrađanin Šibenika IvanKlement Tavilić

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 1 list

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 312 x 205 mm

Materijal podloge: pergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1509-05-09