Bilježnica evidencije neke trgovine

Stvarni prikaz: Trè grandi 29 100 // 35 23 [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Evidencije prihoda, rashoda i prinosa

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.6.13

Usvojeni naslov djela: Bilježnica evidencije neke trgovine

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.6.13

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434.-1921.), 4.3.6.13. Bilježnica evidencije neke trgovine, sine dato, kut. 3

Opis sadržaja: Jedan ispisan list, popis posuđa

Ključne riječi: evidencijatrgovina

Oblik ili žanr: bilježnicepopisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 16 listova

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 32 x 23 cm ili manje

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto pohrane: Zadar