Plan posjeda podijeljenih napola između Kazimira Draganića i Nadala Banovca, nasljednika Donzelli

Stvarni prikaz: A[dì] 27. 8bre 1809. // Sebenico. // Piano d'una possessione nell'isola di Provichio, divisa per giusto metà fra il nob[il] s[igno]r co[nte] Casimiro Draganich, ed il sig[no]r Nadal Banovaz […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Topografski planovi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: slikavizualni/akartografskadvodimenzionalnanepokretna

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.5.2

Usvojeni naslov djela: Plan posjeda podijeljenih napola između Kazimira Draganića i Nadala Banovca, nasljednika Donzelli

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.5.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.5.2 Plan posjeda podijeljenih napola između Kazimira Draganića i Nadala Banovca, nasljednika Donzelli, 27. 10. 1809., kut. 3

Ključne riječi: Kazimir Vrančićtopografski planposjediNadal BanovacDonzelli

Predmet: Prvić

Oblik ili žanr: planovi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Napomena o mjerilu: 1:285

Opseg: 1 plan

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 40 x 58 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tušacquatinta

Tehnika: rukopis

Boja: u boji

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1809-10-27