Preslika izvornog topografskog plana Samostana sv. Marije na Prviću

Stvarni prikaz: Chiesa e convento da R.R. [reverendi] P.P. [padri] di S[ant]a Maria di Provichio

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Topografski planovi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: slikavizualni/akartografskadvodimenzionalnanepokretna

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.5.1

Usvojeni naslov djela: Preslika izvornog topografskog plana Samostana sv. Marije na Prviću

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.5.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.5.1 Preslika izvornog topografskog plana Samostana sv. Marije na Prviću, 1729., kut. 3

Opis sadržaja: Preslika izvornog topografskog plana iz 1729. Samostana sv. Marije na Prviću koji je izrađen zbog spora redovnika s Franom Draganićem Vrančićem

Ključne riječi: otok Prvićtopografski planpreslikaSamostan sv. Marije

Predmet: Prvić

Oblik ili žanr: planovipreslike

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Ilustracije: topografski plan

Napomena o mjerilu: ca 1 : 2500

Opseg: 1 plan

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 40 x 27 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tušacquatinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Boja: u boji

Stvaratelj arhivskog gradiva: Defrateo, Giovanni Battista

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1729