Abecedno kazalo kolona K. Draganića Vrančića sačinjeno prema knjizi uknjižbe za porezne općine Prvić, Tribunj, Zaton ili Srima, Zlarin, Mandalina i Zablaće, Gorica, Donje Polje, Jadrtovac, Danilo Kraljice, Danilo Biranj, Vrulje ili Bilice, Crnica

Stvarni prikaz: Alfabetto // indicante i coloni del sig[nor] C[asimiro] Draganich Veranzio, giusta il libro d'intavolazione sui possessi delle comuni censuarie di Provicchio, Trebocconi, Zatton o Srima, Zlarin, Maddalena e Zablacchie, Gorizza, Campo d'Abbasso, Castel Andreis, Verpoglie, Danilo Kraglizze, Danillo Biragn, Vruglie o Billizze, Cernizza

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.18

Usvojeni naslov djela: Abecedno kazalo kolona K. Draganića Vrančića sačinjeno prema knjizi uknjižbe za porezne općine Prvić, Tribunj, Zaton ili Srima, Zlarin, Mandalina i Zablaće, Gorica, Donje Polje, Jadrtovac, Danilo Kraljice, Danilo Biranj, Vrulje ili Bilice, Crnica

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.18

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.18 Abecedno kazalo kolona K. Draganića Vrančića sačinjeno prema knjizi uknjižbe za porezne općine Prvić, Tribunj, Zaton ili Srima, Zlarin, Mandalina i Zablaće, Gorica, Donje Polje, Jadrtovac, Danilo Kraljice, Danilo Biranj, Vrulje ili Bilice, Crnica, sine dato, kut. 3

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićabecedno kazalo kolona

Oblik ili žanr: rukopisi

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 24 lista

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 256 x 187 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Stanje primjerka: Uvezano

Stvaratelj arhivskog gradiva: Draganić Vrančić, Kazimir

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar