Ugovor o obradi terena između Kazimira Draganića Vrančića i Ivana Borčila pok. Jakova iz Šibenika

Stvarni prikaz: Adi 21. gennaio 1800. Ind[izion]e 3za. // Fatto in Sebenico nella casa della prop[ri]a abitaz[ion]e dalli nob[ili] [...] con[ti] frat[el]li Draganich Veranzio […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.15

Usvojeni naslov djela: Ugovor o obradi terena između Kazimira Draganića Vrančića i Ivana Borčila pok. Jakova iz Šibenika

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.15

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.15 Ugovor o obradi terena između Kazimira Draganića Vrančića i Ivana Borčila pok. Jakova iz Šibenika, 11. 1. 1800., kut. 3

Opis sadržaja: Ugovara se obrada terena koji je dijelom maslinik, a dijelom vinograd s tri smokve

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićugovorobrada terenaIvan Borčilo

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 283 x 189 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1800-01-11