Ugovor o obradi terena u Srimi između Kazimira Draganića Vrančića i zamjenika upravitelja bratovštine topnika Vida Bujasa pok. Zorzija

Stvarni prikaz: Adi 13. luglio 1789. Ind[izion]e 7ma. // Fatto in Sebenico in casa della propria abbitazione dell'infras[crit]to sig[nor] Draganich posta in Contrà di S. Francesco alla p[rese]nza del nob[il] sig[no]r Francesco Gliubich [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.10

Usvojeni naslov djela: Ugovor o obradi terena u Srimi između Kazimira Draganića Vrančića i zamjenika upravitelja bratovštine topnika Vida Bujasa pok. Zorzija

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.10

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.10 Ugovor o obradi terena u Srimi između Kazimira Draganića Vrančića i zamjenika upravitelja bratovštine topnika Vida Bujasa pok. Zorzija, 13. 7. 1789., kut. 3

Opis sadržaja: Ugovara se obrada terena u Srimi na mjestu Dobri dolac ispod brda Stražica i mjestu zvanom Gališina također u Srimi

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićugovorobrada terenaSrimaVid Bujas

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 287 x 210 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1789-07-13