Ugovor o obradi terena u Donjem Polju u predjelu ispod Sv. Lovre između Frane Draganića Vrančića i Ivana Markovinovića zvanog Azia iz Mandaline

Stvarni prikaz: Adi 21. luglio 1776. Ind[izio]ne 9:a // Fatto in Sebenico nella casa del nobb[il] sig[nor] co[nte] Fran[ces]co Draganich Verancio posta nella Contrada della S[antis]s[i]ma Trinità [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.6

Usvojeni naslov djela: Ugovor o obradi terena u Donjem Polju u predjelu ispod Sv. Lovre između Frane Draganića Vrančića i Ivana Markovinovića zvanog Azia iz Mandaline

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.6

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.6 Ugovor o obradi terena u Donjem Polju u predjelu ispod Sv. Lovre između Frane Draganića Vrančića i Ivana Markovinovića zvanog Azia iz Mandaline, 21. 7. 1776., kut. 3

Opis sadržaja: Radi se o terenu koji je Frane Draganić Vrančić naslijedio od Antonija Vrančića

Ključne riječi: Frane Draganić Vrančićugovorobrada terenaDonje PoljeIvan Markovinović Azia

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 287 x 205 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1776-07-21