Ugovor o obradi maslinika na mjestu Podgorica sklopljen između Frane Draganića Vrančića kao zastupnika Francesce Mišić i ovlaštenika njene majke Margarite, i braće Marka i Grge Bebića pok. Franka iz Jadrtovca

Stvarni prikaz: Adi p[ri]mo maggio 1770. Ind[izio]ne 3[er]za. // Fatto in Seb[eni]co nella casa d'abitaz[io]ne dell'infras[crit]to sig[nor] co[nte] Draganich Verantio posta nella Contrà della S[antis]s[i]ma Trinità [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.5

Usvojeni naslov djela: Ugovor o obradi maslinika na mjestu Podgorica sklopljen između Frane Draganića Vrančića kao zastupnika Francesce Mišić i ovlaštenika njene majke Margarite, i braće Marka i Grge Bebića pok. Franka iz Jadrtovca

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.5

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.5 Ugovor o obradi maslinika na mjestu Podgorica sklopljen između Frane Draganića Vrančića kao zastupnika Francesce Mišić i ovlaštenika njene majke Margarite, i braće Marka i Grge Bebića pok. Franka iz Jadrtovca, 1. 5. 1770., kut. 3

Ključne riječi: Frane Draganić Vrančićugovorobrada maslinikaFrancesca Mišićbraća Marko i Grga Bebić

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 290 x 202 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1770-05-01