Ugovor o obradi terena u Donjem Polju ispod crkve sv. Silvestra između Frane Draganića Vrančića i Lovre Škugora Zorzijevog, seljaka iz Šibenika

Stvarni prikaz: Adi 14 9bre 1766. Ind[izion]e 14.ta // Fatt[o] in Sebenico in casa del infras[cri]tto spl[endido] sig[no]r co[nte] Draganich Veranzio situata nella Contrà di S. Francesco [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.4.3

Usvojeni naslov djela: Ugovor o obradi terena u Donjem Polju ispod crkve sv. Silvestra između Frane Draganića Vrančića i Lovre Škugora Zorzijevog, seljaka iz Šibenika

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.4.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.4.3 Ugovor o obradi terena u Donjem Polju ispod crkve sv. Silvestra između Frane Draganića Vrančića i Lovre Škugora Zorzijevog, seljaka iz Šibenika, 14. 11. 1766., kut. 3

Ključne riječi: Frane Draganić Vrančićugovorobrada terenaDonje PoljeLovre Škugor Zorzijev

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 4 lista

Napomena o opsegu: Dvije kopije ugovora, svaka po 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 280 x 202 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1766-11-14