Ugovor o kupoprodaji terena u Srimi na mjestu zvanom Vrhovina između Kazimira Draganića Vrančića i Mihovila Cukrova iz Prvića

Stvarni prikaz: Adi 31. 8bre 1794. Ind[izione] XII. // Fatto in Sebenico in casa della propria abitazione dell' infras[cri]tto s[igno]r acquistante posta in Contrà di S. Fran[ces]co Parrochia della S[anti]s[si]ma Trinità [...]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi Draganić Vrančić 🠞Kupoprodaje

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.3.1.3

Usvojeni naslov djela: Ugovor o kupoprodaji terena u Srimi na mjestu zvanom Vrhovina između Kazimira Draganića Vrančića i Mihovila Cukrova iz Prvića

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.3.1.3

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.3.1.3 Ugovor o kupoprodaji terena u Srimi na mjestu zvanom Vrhovina između Kazimira Draganića Vrančića i Mihovila Cukrova iz Prvića, 31. 10. 1794., kut. 3

Ključne riječi: Kazimir Draganić Vrančićkupoprodajni ugovorterenSrimaVrhovinaMihovil Cukrov

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 288 x 197 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1794-10-31