Ugovori o obradi terena između Karla Vrančića i drugih ugovornih strana

Stvarni prikaz: Indice d'instrvmenti del presente volvme

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞POSJEDI 🠞Posjedi obitelji Vrančić 🠞Spisi o kolonatu

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.4.1.2.1

Usvojeni naslov djela: Ugovori o obradi terena između Karla Vrančića i drugih ugovornih strana

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.4.1.2.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 4.1.2.1 Ugovori o obradi terena između Karla Vrančića i drugih ugovornih strana, 1658. - 1672., kut. 3

Opis sadržaja: Ugovor o obradi terena na otoku Tijatu sklopljen između Karla Vrančića i članova posobe mjesta Prvić : Gregora Vuladića, Nikole Godovića, Ivana Mihatova i Šimuna Petkovića, ovlaštenih od cijele zajednice (3. 11. 1658.) Ugovor između Karla Vrančića i Antonia Zuraića i Stipe Dorčića (?) iz Krapnja o obradi terena u Zatonu Južnom na mjestu zvanom Rebrine (28. 8. 1665.) Karlo Vrančić i Jure Zorčić pok. Marka iz Gornjeg Varoša o obradi terena u Donjem polju u predjelu Sv. Margarite (12. 11. 1665.) Karlo Vrančić i Marko Jurišić pok. Mate iz Mandaline o obradi oranice u Donjem polju ispod jezera (27. 2. 1667.) Karlo Vrančić i Stipe Đurđev pok. Vincenza i Šimun Markov pok. Petra iz Zlarina o obradi terena u Donjem polju na mjestu zvanom Blato (8. 5. 1672.) Karlo Vrančić i Frane Armenčić pok. Jerka iz Mandaline o obradi oranice na mjestu zvanom Humina (6. 3. 1668.) Karlo Vrančić i Petar Žilić pok. Frane iz Varoša za obradu terena u Donjem polju u predjelu Prodolje (20. 12. 1671.) Na prvoj stranici sveščića je kazalo prema nazivima terena

Ključne riječi: obrada terenaugovoriKarlo Vrančić

Oblik ili žanr: ugovori

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 10 listova

Napomena o opsegu: Pisano obostrano, U sredinu umetnut nenumeriran papirić s bilješkama

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 290 x 205 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Stanje primjerka: Razvezano

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1658-1672