Prijepisi naloga o novčanoj naknadi isplaćenoj Faustu Vrančiću

Razina opisa: predmet

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.1.1

Usvojeni naslov djela: Prijepisi naloga o novčanoj naknadi isplaćenoj Faustu Vrančiću

Dodatno obilježje djela: predmet

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.1.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.1.1 Prijepisi naloga o novčanoj naknadi isplaćenoj Faustu Vrančiću, 1589. - 1595., kut. 1

Opis sadržaja: Nadvojvoda Ernest naređuje Ugarskoj komori da se iz ureda tridesetničara u Trnavi carsko-kraljevskom tajniku Faustu Vrančiću isplati zaostatak plaće. (26. svibnja 1589.) Nadvojvoda Ernest traži od svog brata, cara Rudolfa da Faustu Vrančiću kao nagradu za službu dodijeli dvije trećine dobara braće Zelemecky (!). (27. lipnja 1589.) Vojvoda Matija naređuje ugarskoj državnoj blagajni u Požunu da Faustu Vrančiću isplati novac za plaću koji mu je bila dužna isplatiti prema ranijoj zapovijedi. (14. siječnja 1595.) Vojvoda Matija naređuje ugarskoj državnoj blagajni da nadoknadi Faustu Vrančiću zaostalu plaću i nadoknadi troškove koje je u službi imao prethodne godine. (29. siječnja 1595.)

Ključne riječi: Ugarska dvorska komoranovčana naknada

Predmet: Faust Vrančić

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 4 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 330 x 215 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - prijepis

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018., str. 241-261.

Mjesto nastanka djela: Beč

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1589-1595