Procjena vrijednosti trećine dobara pokojnog Ladislava Zelemerija

Stvarni prikaz: Summarius extractus aestimationis tertiae partis castelli, et bonorum quondam Ladislai Zelemeri […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ VRANČIĆ 🠞Faust Vrančić rođ. 1551. 🠞Poslovni spisi

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.1.3.1.2

Usvojeni naslov djela: Procjena vrijednosti trećine dobara pokojnog Ladislava Zelemerija

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.1.3.1.2

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 1.3.1.2 Procjena vrijednosti trećine dobara pokojnog Ladislava Zelemerija, 30. 5. 1593., kut. 1

Opis sadržaja: Faust Vrančić je negdje prije 1492. dobio njihov posjed (v. Kovacich, Scriptores rerum Hungaricarum minores, sv. II, str. 430.)

Ključne riječi: Faust VrančićStjepan i Ladislav Zelemeri

Predmet: Zelemeri LadislavZelemeri Stjepan

Oblik ili žanr: spisi

Jezik: lat

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 327 x 213 mm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis - prijepis

Napomena o materijalu i tehnici: Papir sadrži vodeni znak

Dodatni natpisi i oznake: Aestimatio Bonor[um] Zelemerianor[um], Res mobiles cir. L. 270

Napomena o dodatnim natpisima i oznakama: Napomene na poleđini dodane rukom Fausta Vrančića

Bibliografski izvor: Kolić, D., Zelić. D. Spisi Fausta Vrančića u Državnom arhivu u Zadru (fond »Obitelj Draganić-Vrančić«). Faust Vrančić i njegovo doba : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa održanoga u povodu 400. obljetnice objavljivanja „Novih strojeva” Frausta Vrančića, Vodice - Šibenik, 22. - 23. rujna 2015. Borić, M., Blažević, Z., Marotti, B. Šibenik : Memorijalni centar „Faust Vrančić”, 2018. str. 241-261.

Stvaratelj arhivskog gradiva: Stanisnijakij, Michael

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1593-05-30