Pismo Frani Kazimiru Draganiću Vrančiću od zeta Gaetana iz Hvara

Stvarni prikaz: Lesina li 18/1, 1858. // Mio carissimo Checco! // Addittuo due mesi circa, col mezzo del profesor Boglich ti riunirsi un orologio d'argento […]

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Kazimir rođ. 1816. sin Fausta Vincenza 🠞Korespondencija

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.6.5.1

Usvojeni naslov djela: Pismo Frani Kazimiru Draganiću Vrančiću od zeta Gaetana iz Hvara

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.6.5.1

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.6.5.1 Pismo Frani Kazimiru Draganiću Vrančiću od zeta Gaetana iz Hvara, 18. 1. 1858., kut. 2

Ključne riječi: pismoFrane Kazimir Draganić Vrančićzet Gaetano

Oblik ili žanr: korespondencija

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 2 lista

Materijalni nositelj: list

Dimenzije: 22 x 14 cm

Materijal podloge: papir

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Korespondent: Gaetano

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Hvar

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1858-01-18