Knjiga obiteljskih financija

Stvarni prikaz: Giornale di me co[nte] Gio[vanni] Soppe Pappali

Fond: OBITELJSKI FOND DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞OBITELJ DRAGANIĆ VRANČIĆ 🠞Frane Kazimir rođ. 1816. sin Fausta Vincenza 🠞Srodna obitelj Soppe Papali

Razina opisa: komad

Vrsta medija: neposredovan

Oblik sadržaja: tekstvizualni/a

Identifikator djela: HR-DAZD-352.3.6.4.4

Usvojeni naslov djela: Knjiga obiteljskih financija

Dodatno obilježje djela: komad

Identifikator primjerka: HR-DAZD-352.3.6.4.4

Preporučeni način citiranja: HR-DAZD-352 Obitelj Draganić Vrančić (1434. - 1921.), 3.6.4.4 Knjiga obiteljskih financija, 1750. - 1816., kut. 2

Opis sadržaja: Podaci o obiteljskim financijama u razdoblju 27. 11. 1750. - 12. 3. 1816.

Ključne riječi: financijeobitelj Soppe Papali

Oblik ili žanr: knjige prihoda i rashoda

Jezik: ita

Pismo sadržaja: latinica

Opseg: 49 listova

Napomena o opsegu: Između 32. i 33. lista umetnuta dva presavinuta lista s bilješkama

Materijalni nositelj: sveščić

Dimenzije: 404 x 150 mm

Materijal podloge: papirpergamena

Materijal nanosa: tinta

Tehnika: rukopis

Napomena o materijalu i tehnici: Korice od pergamene. Papir sadrži vodeni znak

Stanje primjerka: Oštećeno, rašiveno, neki listovi poderani

Stvaratelj arhivskog gradiva: Soppe Papali, obitelj

Imatelj: Državni arhiv u Zadru

Mjesto nastanka djela: Šibenik

Mjesto pohrane: Zadar

Vrijeme nastanka djela: 1750-1816